QALT s.r.o. Importér

Fakturačné a identifikačné údaje firmy:


obchodné meno:QALT s.r.o.
so sídlom:Baška 168, 040 16
za ktorú koná:Miroslav Grumich - konateľ
IČO:31 690 220
IČ DPH:SK2020495367
DIČ:2020495367
bankové spojenie:SLSP a.s. Košice
č. účtu:0109250396/0900
telefónne číslo:055/6703 333
označenie registra:Obchodný register Okresného súdu Košice I.
oddiel:Sro
vložka číslo:4655/V
živnostenský list vydaný dňa:23. 5.1994