QALT s.r.o. Importér

Poskytnutie náhradného vozidla

Počas opravy Vášho vozidla Vám ponúkame náhradný spôsob dopravy:
Kontakt : 055 / 6703 333 alebo osobne na Južnej triede 64, Košice